Ontwikkeling Hands On

Zoals in de laatste blogpost was te lezen, is de aftrap van het Hands On project alweer een tijdje geleden. Inmiddels heeft een project groep vanuit de HKU al een aantal game concepten voorgelegd aan Roessingh Research & Development (RRD). Dit internationale team met developers, designers en artiest, genaamd Aropa, bestaat uit vier 3e jaars HKU studenten (Claire, Junior, Shirley & Wouter), twee Game & Media Technology (Utrecht Universiteit) studenten (Pieter & Robin), drie Zuid Koreaanse developers van Kachon University (Kim, Song & Park) en één uitwisselingsstudent uit Nieuw-Zeeland van Massey University (SonLa).

Samen hebben zij (zonder de Zuid Koreanen, die weer huiswaarts waren gekeerd) tijdens de midterm beoordeling laten zien hoe ver zij waren met de ontwikkeling van het Hands On project. In de periode van acht weken is het team vooral bezig geweest met het bediscussiëren van een aantal game concepten, en het doen van onderzoek naar de doelgroep. Zoals uit de vorige blogpost is op te maken, zal het Hands On project een game opleveren die kinderen (7 tot 12 jaar) met CP (Cerebral Palsy) helpen met het revalideren van handen en polsen, waarbij de game het revalidatieproces aangenamer en leuker maakt.

Prototype 1

Concept uit vroegere prototype. Het verschuiven van een fysiek blok op een speelplaat, zodat tegenstanders worden tegengehouden.

De game Hands On is geïnspireerd door het ‘tower defense gameplay’ mechanisme, waarbij de speler een object moet verdedigen tegen aanvallende tegenstanders. In Hands On wordt dit gedaan door objecten in de baan van de tegenstander te leggen, waardoor de speler in principe het pad blokkeert. Er wordt gebruikt gemaakt van het Microsoft Kinect systeem, die fysieke objecten door een camera registreert. De patiënt hoort bijvoorbeeld een vierkant blok op een plaat te leggen, die de Kinect dan registreert, en die dan zo in game verschijnt. Dit doet de patiënt door het blok te verschuiven of te roteren, om zo de weg te versperren van tegenstanders.

Hierdoor wordt de fijne hand- en arm-motoriek van de CP patiënten gerevalideerd. Zo zijn er ook verschillende moeilijkheidsgraden. Zoals op de afbeelding te zien is, is het verschuiven ‘makkelijk’. Echter, het is ook de bedoeling dat de blokken worden opgepakt, verplaatst en tot slot omgedraaid worden, waardoor er andere spieren worden gebruikt. Dit maakt het al iets moeilijker en uitdagender voor de patiënt.
Op dit moment is het team bezig met het maken van een prototype dat op de playtest van 17 april bij Roessingh Research and Development zal worden uitgetest. Dit prototype zal er anders uit komen te zien, omdat het team de feedback van de afgelopen meeting van de cliënt heeft verwerkt in het nieuwe ontwerp.

Het huidig ontwerp bij het nieuwste prototype.

Het huidig ontwerp bij het nieuwste prototype.

De cliënt vindt het belangrijk dat de lanes in het gameveld instelbaar zijn. In het eerste ontwerp kwamen de monster in een rechte lijn van links naar rechts. Aan dit ontwerp zaten wat haken en ogen, want de vraag bleef: hoe kon het team de speler uitdagen om het gehele veld te gebruiken? Na lang brainstormen is het projectteam met een nieuw ontwerp gekomen. We hopen dat de patiënt met dit ontwerp meer uitgedaagd wordt om het totale gameveld te gebruiken. Dit zal uit de playtest moeten blijken.

Aftrap Hands On

Afgelopen week hebben we in Enschede het Hands On project afgetrapt. In dit project gaat HKU G&I samen met Roessingh Research & Development (RRD) werken aan een game voor kinderen met Cerebrale Palsy. Met deze game kunnen kinderen hun fijne motoriek trainen als onderdeel van hun fysiotherapie.

RRD is een onafhankelijke organisatie in Enschede die zich specialiseert zich in de inzet van technologie binnen revalidatie. Bij GATE Project Dream heeft Jaap Buurke, clustermanager bij RRD, al deelgenomen in de klankbordgroep. Hier bleken we een gedeelde visie te hebben op de ontwikkeling van toegepaste games. Omdat de expertise van RRD en die van G&I elkaar goed aanvullen, is er een samenwerking opgezet die resulteerde in Hands On. Waar Roessingh veel weet over revalidatietechnologie en implementatie, draagt G&I haar steentje bij aan het creatieve gedeelte in de vorm van gameplay en graphics.

Met de financiële ondersteuning van Revalidatiefonds, het Johanna Kinderfonds en  de Cornelia Stichting zullen we de komende maanden gaan werken aan het maken van een prototype voor een trainingsgame voor kinderen met CP. Deze gaat hen helpen bij fysiotherapie voor de handen en polsen. Nadat RRD en G&I een technisch vooronderzoek hebben gedaan, zal een studentengroep bij HKU een eerste game gaan ontwerpen. Deze zal vervolgens door RRD getest worden bij de doelgroep: kinderen met CP én hun therapeuten.

Bij de kickoff hebben we al veel input verkregen van (kinder)fysiotherapeuten en onderzoekers. Een veelbelovend begin, dat de reis naar Enschede zeker waard was! Nu is het zaak om samen de randvoorwaarden van het project te bepalen (zoals revalidatiedoelen en hardware) zodat de creatievelingen ermee aan de slag kunnen.

[bron: gi.hku.nl]